Avrupa'da Karla Karışık Yağmur / Ortadoğu'da Kanla Karışık Gözyaşı!

Araştırma Yöntemleri Örnek Raporu (Raporun .docx hali indirmek için tıklayın.)

Ders: Programlama Temelleri
Ünite: Kodlamaya Hazırlık
Konu: Sayı Sistemleri

Kazanımlar:

1.      Farklı tabanlarda yazılmış sayı sistemlerine örnekler verir.
2.      Bir sayı sisteminde yazılmış sayılar arasında işlemler yapabilir.
3.      Farklı sayı sistemlerinde yazılmış sayılar üzerinde işlemler yapabilir.
4.      Bir sayının, sayı tabanını başka bir sisteme çevirebilir.

Sorular:

1. Kazanım: Farklı tabanlarda yazılmış sayı sistemlerine örnekler verir.
1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi 2’lik sayı sisteminde yazılmış bir sayı olabilir?
A)101        B)102              C)2         D)1AF           E)CA

2. Soru: Aşağıdakilerden hangisi 10’luk sayı sisteminde yazılmış bir sayı olabilir?
A)(10)2      B)1AF              C)9           D)(99)16        E)F
 
3. Soru: Aşağıdakilerden hangisi 16’lık sayı sisteminde yazılmış bir sayı olabilir?
A)(16)2          B)(16)10         C)16Ç        D) D               E)ABG

2.Kazanım: Bir sayı sisteminde yazılmış sayılar arasında işlemler yapabilir.

4. Soru: (010)2 + (101)2 işleminin sonucu 2’lik sistemde aşağıdakilerden hangisidir?
A)101010        B)010101       C)111        D)222      E)101

5. Soru: (1)2 + (11)2 işleminin sonucu 2’lik sistemde aşağıdakilerden hangisidir?
A)111               B)12                C)100        D)10         E)11

6. Soru: (101)2 –(010)2 işleminin sonucu 2’lik sistemde aşağıdakilerden hangisidir?
A)11                  B)3                  C)090        D)0           E)111

7. Soru: (A)16+(B)16 işleminin sonucu 16’lk sistemde aşağıdakilerden hangisidir?
A)10101011     B)1D                C)13          D)D1        E)F5

8. Soru: (10)10 + (101)10 işleminin sonucu 10’luk sistemde aşağıdakilerden hangisidir?
A)10101            B)111              C)10100    D)AA1      E)1110

9.Soru: (10)10 – (1)10 işleminin sonucu 10’luk sistemde aşağıdakilerden hangisidir?
A)9                      B)0                    C)11                  D)01             E)00

3. Kazanım: Farklı sayı sistemlerinde yazılmış sayılar üzerinde işlemler yapabilir.

10. Soru: (100)2 + (10)  işleminin sonucu 2’lik sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1110          B)110         C)200        D)10010        E)10100

11. Soru: (101)2 + (C)16 işleminin 10’luk sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1100           B)17           C)101C      D)101             E)10

12. Soru: (111)2 +(A8)16 işleminin 2’lik sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10101000    B)10101110   C)01010111 D)10101111 E)3A8F

13. Soru: (1010)2 + (1001)2 işleminin 2’lik sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10011           B)11011         C)10101        D)010101     E)1011

14. Soru: (11)10 + (10)10 işleminin 10’luk sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1110              B)1011           C)110             D)13          E)21

15. Soru: (11)10 + (10)2 işleminin 10’luk sistemde karşığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1110              B)1011           C)110             D)13          E)21

4. Kazanım: Bir sayının, sayı tabanını başka bir sisteme çevirebilir.

16. Soru: (100000)2 sayısının 10’luk sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangidir?
A)10                 B)1               C)2                  D)32              E) 12

17. Soru: (A)16 sayısının 2’lik sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A                  B) A/2           C) A2              D)1010          E) 10

18. Soru:(13) sayısının 2’lik sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1101             B)D                C) 13/2          D)132              E)132

19. Soru: (10011)2 sayısının 10’luk sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1011             B)19               C)10              D)49            E)72

20. Soru: 23 sayısının 2’lik sistemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11101           B)10111       C)11                 D)12         E)11,5

MADDE ANALİZİ

1. SİMGESEL MADDE ANALİZİ

Simgesel Madde Analizi

Açıklama: Yukarıdaki tablo öğrencilerin 20 maddelik çoktan seçmeli sınavda, her maddeye verdikleri cevapları içermektedir.

2. SAYISAL MADDE ANALİZİ

Sayısal Madde Analizi

Açıklama: Yukarıdaki tablo öğrencilere doğru cevapladıkları her madde için 1; yanlış cevapladıkları, boş bıraktıkları veya geçersiz sayılan her madde için ise 0 işlenerek hazırlanmıştır.

3. SONUÇLARA GÖRE SIRALAMA

Sonuçlara Göre Sıralama

Açıklama: Yukarıdaki tablo öğrencilerin toplam doğru cevap sayılarına göre büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanarak hazırlanmıştır.

4. ÜST VE ALT GRUPLARIN BELİRLENMESİ

Üst ve Alt Grupların Belirlenmesi

Açıklama: Üst ve Alt grubu belirlerken sınava giren tüm öğrencileri sınavdaki başarılarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayın. Toplam öğrenci sayısının %27’si kadarını en üstten, %27’si kadarını da en alttan olacak şekilde gruplandırın.

5. MADDE GÜÇLÜK İNDEKSİ ve MADDE AYIRICILIK İNDEKSİ

Açıklama: Bu bölümde madde güçlük indeksi; maddeyi üst grupta doğru cevaplayan öğrenci sayısı ile alt grupta doğru cevaplayan öğrenci sayılarının toplamının, üst ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Madde ayırıcılık indeksi ise; maddeyi üst grupta doğru cevaplayan öğrenci sayısının alt grupta doğru cevaplayan öğrenci sayısından çıkartılması ve sonucun üst ve alt gruptaki toplam öğrenci sayısının yarısına bölünmesi ile hesaplanmıştır.

Madde güçlük indeksi 0’a yakın olan maddeler ‘zor’, 1’e yakın olan maddeler ‘kolay’ ve 0,5 olan maddeler ise ‘orta güçlükte’ olarak ele alınmıştır.

Madde ayırıcılık indeksi -1 ile 0 arasında olan maddeler ‘hatalı’, 0 – 0,20 arasında olanlar ‘kötü’, 0,20 – 0,30 arasında olanlar ‘orta’, 0,30 – 1 arasında olanlar ise ‘güçlü’ ayırıcı olarak ele alınmıştır.

1. Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(1)=(7+2)/14=0,64    Kolay bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(1)=(7-2)/7=0,71   Güçlü bir ayırıcı

2. Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(2)=(5+1)/14=0,42    Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(2)=(5-1)/7=0,57  Güçlü bir ayırıcı

3.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(3)=(6+1)/14=0,50    Orta güçlükte bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(3)=(6-1)/7=0,71    Güçlü bir ayırıcı

4.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(4)=(6+1)/14=0,50    Orta güçlükte bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(4)=(6-1)/7=0,71    Güçlü bir ayırıcı

5.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(5)=(5+0)/14=0,35    Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(5)=(5-0)/7=0,71  Güçlü bir ayırıcı

6.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(6)=(5+2)/14=0,50    Orta güçlükte bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(6)=(5-2)/7=0,42   Güçlü bir ayırıcı

7.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(7)=(0+1)/14=0,07       Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(7)=(0-1)/7=-0,14     Madde düzeltilmeli

8.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(8)=(6+0)/14=0,42   Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(8)=(6-0)/7=0,85  Güçlü bir ayırıcı

9.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(9)=(5+1)/14=0,42    Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(9)=(5-1)/7=0,57  Güçlü bir ayırıcı

10.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(10)=(1+1)/14=0,14  Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(10)=(1-1)/7=0      Kötü bir ayırıcı

11.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(11)=(4+0)/14=0,28    Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(11)=(4-0)/7=0,57  Güçlü bir ayırıcı

12.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(12)=(0+2)/14=0,14     Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(12)=(0-2)/7=-0,28  Madde düzeltilmeli

13.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(13)=(5+0)/14=0,35    Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(13)=(5-0)/7=0,71   Güçlü bir ayırıcı

14.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(14)=(5+0)/14=0,35    Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(14)=(5-0)/7=0,71   Güçlü bir ayırıcı

15.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(15)=(3+1)/14=0,28     Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(15)=(3-1)/7=0,28   Orta güçlükte bir ayırıcı

16.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(16)=(7+2)/14=0,64   Kolay bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(16)=(7-2)/7=0,71  Güçlü bir ayırıcı

17.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(17)=(5+1)/14=0,42   Zor bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(17)=(5-1)/7=0,57  Güçlü bir ayırıcı

18.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(18)=(7+3)/14=0,71   Kolay bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(18)=(7-3)/7=0,57  Güçlü bir ayırıcı

19.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(19)=(7+3)/14=0,71   Kolay bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(19)=(7-3)/7=0,57  Güçlü bir ayırıcı

20.  Soru İçin;

 • Madde Güçlük İndeksi: P(20)=(7+6)/14=0,92    Kolay bir soru
 • Madde Ayırıcılık İndeksi: r(20)=(7-6)/7=0,14  Kötü bir ayırıcı

EK BİLGİLER

Madde Güçlük İndeksi’nin hesaplanması:

P(j)=(Üst grupta doğru cevaplayanlar + Alt grupta doğru cevaplayanlar) / (Üst ve Alt Gruptaki Toplam Öğrenci Sayısı)

Madde Ayırıcılık İndeksi’nin hesaplanması: 

r(j)=(Üst grupta doğru cevaplayanlar – Alt grupta doğru cevaplayanlar) /(üst gruptaki öğrenci sayısı veya alt gruptaki öğrenci sayısı)

(j)= Sorunun numarası demektir.

 

Reklamlar

Comments on: "Araştırma Yöntemleri Rapor Örneği" (2)

 1. :)) emeğine sağlık teşekkür ederiz valla çok işimize yarayacak bu ödevde :))

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: